left
taigame
nap the
KHO

Muốn vào Kho , chủ nhân sẽ vào vườn:

 

 

Khi Kho bị đầy, chủ nhân phải nâng cấp nó lên để tăng sức chứa bằng cách nhấn vào chữ Nâng cấp:

 

Nếu đủ các loại dụng cụ, bạn sẽ nâng cấp được kho, mỗi lần nâng cấp sẽ theo mức 25 (tức 100 > 125 > 150 > 175…)

Mẹo: các dụng cụ có thể kiếm được khi thu hoạch hoạc mua trong shop gia tộc bằng điểm danh vọng

 

 

hỗ trợ