left
taigame
nap the
HƯỚNG DẪN TẠO NHÂN VẬT

Sau khi tải và cài đặt VƯƠNG QUỐC TRÊN MÂY , lần vào game đầu tiên, bạn chờ thiết bị download thêm dữ liệu trong khoảng 3-4 phút (thời gian tải nhanh hay chậm tùy thuộc vào kết nối mạng Internet, nên sử dụng wifi với lần đăng nhập game đầu tiên).

MÀN HÌNH TẠO NHÂN VẬT:

 

1: Chọn giới tính cho nhân vật của bạn.

2: Nhập tên nhân vật mà bạn muốn với kí tự từ a-z, số từ 0-9, không quá 12 ký tự .

3: Bấm vào tạo nhân vật.

4: Bộ sưu tập, bạn có thể vào xem các thời trang trong game.

 

 

Ở bước này bạn sẽ không được lựa chọn trang phục cho nhân vật, vì khi vào game sẽ có hướng dẫn bạn vào Shop thời trang để lựa quần áo.

hỗ trợ