left
taigame
nap the
CHỢ

Để vào chợ có 2 cách:

- Cách 1: Ở giao diện về nha ta bấm vào biểu tượng chợ.

 

- Cách 2: Ở giao diện suối nước nóng ta bấm vào sạp hàng.

 

Cách mua:

 

1: Chọn mặt hàng muốn mua

2: Chọn vật phẩm muốn mua

3: Qua giao diện đăng bán

Cách bán

 

1: Chọn mặt hàng muốn bán

2: Chọn vật phẩm muốn bán

3: Qua giao diện mua

4: Thu tiền nhanh vật phẩm đã bán

5: Mở rộng ô bán (mở bằng Ruby)

hỗ trợ