left
taigame
nap the
CÂU MỰC

Số người tham gia: cá nhân hoặc theo nhóm 2-4 người

Số lượt chơi game: không giới hạn cho chơi đơn và có 5 lượt miễn phí (có thể mua thêm) cho chơi nhóm

Cách tham gia: Tới đảo cộng đồng nhấp vào ngôi nhà hình con mực, chọn chơi cá nhân hoặc tạo nhóm chơi từ 2 - 4 người tham gia để bắt đầu.

 

Luật chơi

Trong vòng 2 phút câu điều khiển phi thuyền để câu được khối lượng mực lớn nhất

 

Giao diện khi câu mực

 

 

1. Bấm nút di chuyển thuyển qua trái/phải.

2. Bấm nút hủy tiến trình câu.

3. Bấm nút để tăng tốc độ kéo dây câu về.

4. Bấm nút thả câu khi đụng phải mồi kềm câu sẽ tự động kẹp chặt và kéo mồi về

5. Khối lượng mực câu được

6. Thời gian câu còn lại

 

Kiểu chơi

*Chơi đơn:

- Cần 2 năng lượng.

- Không giới hạn số lần chơi.

- Phần thưởng dựa trên tổng số lượng mực câu được.

 

*Câu nhóm:

- Cần 5 năng lượng

- Nhóm câu cần 2-4 người để ra khơi

- Có 5 lượt chơi miễn phí hằng ngày, hết có thể dùng Ruby mua thêm

- Phần thưởng dựa vào tổng số lượng mực câu của cả nhóm

 

Các loại mực:

 

 

 

 

hỗ trợ